Vi gratulerar vinnarna

Nu är lotterna slutsålda i vårt presentkortslotteri och följande har vunnit:

1 pris 2500 kr Thomas Knutsson

2 pris 500 kr Ingrid Lindqvist

Vi gratulerar vinnarna och kontaktar er för detaljer.

Upprop till alla på Asperö

                Asperö Januari 2023                      

Vi har ett uppseglande problem med att hitta styrelsemedlemmar och ledare till Asperö Fritid och Asperö Trevnad. Om vi inte löser detta blir konsekvensen att vi måste anpassa oss till de faktiska förutsättningarna och dra ner på verksamheten.

Asperö Fritid och Asperö Trevnad är till för alla på Asperö. Målet är att det ska finnas olika aktiviteter för alla oavsett ålder, men för att det skall hända behöver vi bli fler.

Båda föreningarna har fortsatt ordförande, kassör och sekreterare, men Asperö Fritid behöver 1–2 ytterligare styrelsemedlemmar och Asperö Trevnad minst 2 styrelsemedlemmar som kan hjälpa till med den operativa verksamheten.

Det behövs också folk som engagerar sig i de olika verksamheterna som tex badet, fotbollen, tennisen mm, men som inte behöver sitta i styrelsen. Du är också välkommen om du har idéer om ny verksamhet som du tycker saknas på Asperö.

Styrelsen i Asperö Trevnad har som främsta uppgift att driva uthyrning och underhåll av Krabbegården, här behöver vi förstärkning. Dessutom skall vi arbeta med att bygga upp aktiviteter mer inriktade icke idrottsaktiviteter såsom kulturella aktiviteter, pubquiz, föreläsningar, fester mm.

Föreningarna behöver också förstärkning när det gäller administration av Facebook och hemsidan.

De flesta har nog sett att Asperö Fritid har haft en del bra aktiviteter de senaste åren och det vore trist om vi inte kunde fortsätta på den kursen i båda föreningarna. Med lite ”nytt blod” skulle det kunna bli riktigt bra aktiviteter för både unga och gamla på Asperö.

Kontakta ordförande Anders Lindqvist och berätta vad du kan tänka dig att bidra med!  

Styrelsen

Ärade medlemmar

Nu när pandemin börjar klinga ut och många är vaccinerade planerar vi för att starta upp verksamheten lite mer på allvar. Vi har lyckats hålla styrfart på föreningen och klarat oss ganska bra rent ekonomiskt mycket på grund av ett enormt intresse för våra lotterier samt generösa bidrag från Stat, Kommun och sponsorer.

Redan nu håller ungdomarna till i Krabbegården flera dagar i veckan, Yogan är igång, Gubbdagiset rullar på och mer kommer.

Under hösten kommer vi enligt tidigare beslut att återstarta Asperö Trevnad som ansvarar för byggnader, uthyrningar, evenemang, mm. Asperö Fritid kommer som idag ansvara för sport & fritidsaktiviteter, barn & ungdomsverksamhet samt pensionärsverksamhet. Initialt är det samma styrelseledamöter i båda föreningarna.

Det första som kommer hända i Asperö Trevnads regi är firandet av Krabbegården 35 år (mer info kommer). Även Julmarknadspromanaden samt tomten i Korshamn sker i Asperö Trevnads regi.

Om du vill bli mer delaktig i föreningen i tex styrelseuppdrag, enskilda evenemang, förvaltning av anläggningar, mm kontaktar ordförande Anders Lindqvist.

Vad händer i Krabbegården

I år fyller Krabbegården 35 år och det ska vi naturligtvis fira om pandemin tillåter. Mer info om detta kommer under hösten.

Till dess händer det mycket i Krabbegården. De 35 åren har naturligtvis satt sina spår och Krabbegården är i behov av underhåll. Vi började redan 2019 med en del jobb och kommer att fortsätta tills vi är klara. Nedan följer några av de åtgärder som gjorts och kommer att göras.

Stolsförråd

Under många år har stolar och bord förvarats i ett av omklädningsrummen vilket gjort att vi endast haft ett omklädningsrum. Vi har sett att detta hämmar uthyrningen till dels idrottsföreningar samt till övernattande hyrestagare. Därför har vi byggt in en del av altanen och skapat ett förråd för stolar, bord, pingisbord, mm. Detta har utförts av Gubbdagiset.

Omklädningsrummen

Duscharna (4 st) är uttjänta och måste bli renoverade. Det är ganska grundlig renovering med byte av brunnar (för att uppfylla försäkringsbolagens krav), nya blandare samt ny matta och väggbeklädnad. I samband med detta lägger vi även om mattan i omklädningsdelen samt målar om. Detta utförs av Gubbdagiset och mattläggare.

Nytt förråd

Den gamla friggeboden var helt rutten och gick inte att använda. Vi har ersatt den med en ny.  Denna bod är isolerad och uppvärmd för att kunna nyttjas som förråd. Vi har även förberett så vi enkelt kan dra in vatten om det behovet uppstår i framtiden. Detta har utförts av Gubbdagiset.

Ny slänt mot fotbollsplan

Vi har tillsammans med Vägföreningen lagt rör och lagt igen diket mot fotbollsplan. Anledningen är att få en mindre lutande slänt som går att klippa med åkgräsklipparen. Tidigare var man tvungen att klippa med små gräsklippare vilket var mycket tidsödande.

Målning

Krabbegården behöver målas. Detta kommer att ske under våren/försommaren. Färg, mm är redan på plats så nu inväntar vi bara vårvärmen. Vi kommer att måla alla byggnader i anslutning till Krabbegården, dvs även garaget, förrådet och fotbollsboa. Räcker färgen målar vi även om kiosken i Korshamn. När det är dags att måla är du hjärtligt välkommen att komma ner och måla.

Inne i Krabbegården

Vi har vidtalat lite folk på Asperö om att ta fram hur Krabbegården ska se ut i framtiden interiört. Det handlar färgsättning, ljussättning, faciliteter, mm. Detta är på planeringsstadiet och samordnas med andra åtgärden i Krabbegården.

Köket

Vi har ju under lång tid önskat en uppdatering av köket. Nu börjar vi närma oss. För att kunna nyttja det fullt ut och kunna hyra ut till större arrangemang behöver ett antal kriterier uppfyllas utifrån myndigheternas krav. Planen är att bygga ut en liten del, typ 15 kvadratmeter på kortsidan mot Brännö. Denna del kommer att vara varuintag, beredning och förråd. Ritning är framme och en dialog med byggnadsnämnden ska inledas.

Själva köket kommer att vara ganska likt men vi kommer byta ut inredningen som tjänat ut samt komplettera med utrustning som klarar kraven från myndigheter.

Altan innegård

Vi vill höja däcket till samma nivå som dörrarna så att den är handikapanpassad. Detta innebär troligen helt nytt däck med nya bärlinor.

Altan väster

I samband med eventuell utbyggnad vill vi bygga ett nytt däck på nordvästsidan av Krabbegården, mot Brännö. Om detta blir verklighet öppnar vi även en dörr så man kan gå ut direkt från Krabbegården. Vi har under åren fått detta förslag många gånger och försöker nu förverkliga det.

Nytt soprum

Idag har vi problem med bla råttor när det blir mycket sopor i i dagens soprum. Vi vill gå ifrån säckar och istället använda kärl. Efter samråd med Vrångö Transport kommer vi att bygga ett mindre soprum på sydväggen av förrådet. Här kommer vi tillse att det finns plats för dels sopkärl samt viss möjlighet att källsortera. Det gamla soprummet kommer att finnas kvar och användas som förråd för utrustning som klarar uteklimat.

Vad kan jag som medlem hjälpa till med

Mycket har hänt och mycket är på gång. Vissa jobb görs av Gubbdagiset och vissa andra av olika entreprenörer. Dock kostar denna typ av upprustning en hel del pengar. Vi har under flera år fonderat pengar från donationer, Gåvoteckningar, lotterier, mm inför denna upprustning.

Asperö Fritid hoppas på ditt stöd även i framtiden för att kunna utveckla Krabbegården. Detta kan ske dels via Gåvoteckningar, köp av lotter, mm men även genom att delta på arbetsdagar. Ett exempel är målningen av gården, här behöver vi många som hjälper till, stora ytor på många ställen. Vi återkommer närmare när det är dags och hoppas på ditt deltagande.

Styrelsen

Asperö Fritid.

Utlåning av pussel

Asperö Fritid startar utlåning av pussel. Från och med nu kan du låna eller byta pussel med Asperö Fritid. Utlåningen sker hos Anders Lindqvist (0706313144). Antingen tar du med ett pussel och byter till ett annat eller så lånar du ett av oss.

Har du pussel du vill donera är det välkommet.

Välkomna

Julmarknadspromenaden

Asperö Fritid tackar alla som besökte vårt stånd på dagens promenad. Vi sålde det mesta vi hade vilket ger ett bra tillskott bla till driften av Krabbegården.Våra räk och laxmackor var betydlig mer populära än vi kunde ana. Vi sålde totalt över 120 mackor och vi kunde nog sålt 100 till. Nästa gång är vi bättre rustade. Årets upplägg verkar funka bra och uppskattats av både besökare och utställare. Kanske är detta den nya ”Julmarknaden” på Asperö. Vi får hoppas att Covid 19 klingar ut och 2021 blir ett mer normalt år.

Återigen tack till alla besökare och alla som sponsrat oss.

Köp ett Pussel

Då vi fått otroligt många förfrågningar om att köpa dessa pussel kommer vi naturligtvis att ordna detta. Det är 5 st motiv som går att beställa och alla pussel är på 1000 bitar. Priset är 495 kr och är ett kvalitetspussel från Ravensburger.
Är du intresserad vill vi helst ha beställningen via info@asperofritid.se eller på telefon till Anders Lindqvist (0706313144). Var tydlig med vilket eller vilka pussel du vill ha genom att ange bildnummer.

Vinnare Pussellotteri

Då var lotterna på pusslen slutsålda. Följande lotter utföll med vinst:

Sjöbod Gula Udden Grön lott Serie J Nr 37

Skärgårdsbåt Rosarandig lott Serie U Nr 52

Utsikt från Valen Lila lott Serie D Nr 23

Grattis till vinnarna. Kontakta Anders Lindqvist för vinstutdelning.

VIKTIG INFORMATION FRÅN SIMSKOLAN!

Hej alla barn och föräldrar!

Snart är det dags för årets simskola och i år gör jag mitt femte år ute på Asperö, vilket jag verkligen ser fram emot! Dessutom får jag sällskap av Klara Knutsson som simlärarassistent i sommar.

Jag har haft en regelbunden kontakt med Folkhälsomyndigheten, för att hålla mig uppdaterad om de senaste restriktionerna kring Covid-19. Via FHM har jag även gjort en riskbedömning kring deras mall, gällande ’evenemang och sammankomster’, och vidtagit nödvändiga åtgärder:

– Eleverna i varje grupp kommer att minimeras.

– Avståndet mellan lärare och elever hålls givetvis om så är möjligt, men vi understryker här att säkerheten för eleverna alltid kommer först.

– Handsprit kommer finnas att få mellan lektionerna och vid märkesförsäljning, där närkontakt sker.

– Vid prov för våra livräddarmärken kommer vissa moment att hanteras annorlunda, t ex stabilt sidoläge.

Den rådande pandemin medför även ett stort egenansvar för vårdnadshavare. Därmed ber vi er att vid minsta(!!) förkylningssymptom stanna hemma, för att minska smittspridningen.

Vi ses den 20/7, då vi som alltid kommer att starta upp med att presentera oss för varandra, och då samtliga elever kommer att delas in i sina grupper.

Simma lugnt och håll avstånd!

Med vänlig hälsning,

Michael, simlärare/livräddare

Poängpromenaden – Vinnarna

Asperö Fritid vill först tacka för deltagandet i vår poängpromenad. De medel vi fått in går till driften av Krabbegården, välbehövligt i dessa Coronatider då det är få bokningar.

Nu till Vinnarna.

I vuxenpromenaden gratulerar vi följande vinnare:

1 plats Kent Andersson 13 rätt Konstverk av Kjell Pettersson

2 plats Atti Ydrélius 13 rätt Specerispann

3 plats Eva Skogsberg 13 rätt Specerispann

9 plats Anne Taube 12 rätt Konsterk Båt

Kent var den som var närmast på skiljefrågorna

I barnpromenaden har vi en vinnare

1 plats Ingrid Egedal Rydell som vinner 2 valfria glassar i Affären eller i Kiosken

Övriga deltagande barn får även de glass. En valfri glass i Affären eller Kiosken.

Samtliga vinnare kommer inom kort att kontaktas

Information med anledning av Corona

Asperöbor

På uppmaning av och i samråd med Göteborgs Stad startar Asperö Fritid upp delar av verksamheten. Främst gäller det barn och ungdomsverksamhet. Specifikt just nu gäller det fotbollsskolan som startar 19 maj och simskolan som startar 20 juli där det från och med nu går att anmäla sig.

Göteborgs Stad ser detta så viktigt att man tom avsätter pengar där föreningar kan söka för att utöka främst barn och ungdomsverksamhet under sommaren.

Urklipp ur informationsbrev:

Effekterna av coronaviruset innebär att Göteborgs Stad via idrotts- och föreningsförvaltning och social resursförvaltning ser ett behov av att kraftsamla för att minska risken för social oro och förebygga våld i nära relationer. Föreningar och organisationer inom civilsamhället har nu möjlighet att söka bidrag för insatser som motverkar social oro, våld i nära relationer, stimulering i form av fritidsaktiviteter, läger och tillhandahållandet av mötesplatser för barn och unga under sommaren.

Vi kommer löpande analysera vad vi kan starta upp och följer riktlinjer från Göteborgs Stad och folkhälsomyndigheten. Ändras riktlinjerna agerar vi efter dom.

Gott Nytt ÅR

Asperö Fritid tackar alla för ett helt fantastiskt 2019 och hoppas på ett lika bra 2020. Allt vi gjort kan du läsa i verksamhetsberättelsen som kommer att vara klart till årsmötet i februari.
Dock vill vi redan nu framhäva Gubbdagiset och Ungdomsverksamheten som otroligt lyckade satsningar och tacka alla inblandade.
Vi kommer inom kort att lägga ut det preliminära programmet för 2020.

Gott Nytt År

Fotbollsskolan startar 21 maj

Nu startar snart fotbollsskolan. Kolla in event på denna sida eller på Facebook där mer info kommer inom kort. Första träningsdag är 21 maj kl 18.00.

Simskola 2019

Då var det klart att det blir simskolan vecka 30 och 31 i år. Vi är även glada att meddela att Michel Brown ställer upp som simlärare även i år. För mer info se kommande event.

Dags för Fredags igen

Asperö fritid kör igång Fredags igen. Vi vänder oss till alla barn från 7 år och uppåt.

Välkommen till Krabbegården nu på fredag 18 januari! Under januari och februari kör vi Fredags på Krabbegården. Vi utgår från samma koncept som tidigare och utvecklar träffarna efter intresse.

Planen är att från klockan 18 till 22 har vi Fredags för alla barn på ön från 7 år och uppåt. De sista timmarna är främst för de lite äldre barnen.

Konceptet är enkelt, kom och bidra till en trevlig fredagskväll under årets mörkare kvällar. Vi laddar med pingisbord och fixar olika spel samt ser till att det finns lite enkelt att äta och dricka, typ popcorn, korv och saft. Om du har något roligt spel som du vill spela så ta gärna med det.

Ingen anmälan krävs utan kom och var med och bidra till en trevlig träff tillsammans. Vi tar gärna hjälp av flera vuxna som deltar.

Vi ser gärna att föräldrar hjälper till. Är du intresserad så kontakta Evalena

Välkomna!!!

Evalena  0703235520, Tom 0706502862

Tack för ett fantastiskt 2018, nu nya spännande utmaningar 2019

Vill passa på att tacka alla som gjorde 2018 till ett fantastiskt år för Asperö Fritid. Rekordmånga besökare till vissa arrangemang och ett stort intresse att hjälpa till som funktionär. Vi laddar nu för 2019 som vi hoppas ska ett minst lika spännande år. Vi har fått in mängder med förslag som tex Bingo, Bridge, Allsång, Ölbryggarkurs, körsång, mm, mm.  Vi kommer nu att planera för 2019  försöka genomföra ett antal av dessa förslag. Håll koll på evenemangen på denna sida så har du den senaste informationen

Styrelsen