Utlåning av pussel

Asperö Fritid startar utlåning av pussel. Från och med nu kan du låna eller byta pussel med Asperö Fritid. Utlåningen sker hos Anders Lindqvist (0706313144). Antingen tar du med ett pussel och byter till ett annat eller så lånar du ett av oss.

Har du pussel du vill donera är det välkommet.

Välkomna