Styrelsen & sektionerna

Asperö Fritids/Asperö Trevnads styrelse har sju ledamöter som sammanträder regelbundet. Kontakta dem med dina idéer och tankar om hur föreningen kan utvecklas.

E-post: info@asperofritid.se.

Ordförande Anders Lindqvist

Sekreterare Ia Lindqvist

Kassör Martin Ståludd

Ledamöter Robert Olsson, Lena Knutsson, Stefan Carlson

SEKTIONERNA