Vad händer i Krabbegården

I år fyller Krabbegården 35 år och det ska vi naturligtvis fira om pandemin tillåter. Mer info om detta kommer under hösten.

Till dess händer det mycket i Krabbegården. De 35 åren har naturligtvis satt sina spår och Krabbegården är i behov av underhåll. Vi började redan 2019 med en del jobb och kommer att fortsätta tills vi är klara. Nedan följer några av de åtgärder som gjorts och kommer att göras.

Stolsförråd

Under många år har stolar och bord förvarats i ett av omklädningsrummen vilket gjort att vi endast haft ett omklädningsrum. Vi har sett att detta hämmar uthyrningen till dels idrottsföreningar samt till övernattande hyrestagare. Därför har vi byggt in en del av altanen och skapat ett förråd för stolar, bord, pingisbord, mm. Detta har utförts av Gubbdagiset.

Omklädningsrummen

Duscharna (4 st) är uttjänta och måste bli renoverade. Det är ganska grundlig renovering med byte av brunnar (för att uppfylla försäkringsbolagens krav), nya blandare samt ny matta och väggbeklädnad. I samband med detta lägger vi även om mattan i omklädningsdelen samt målar om. Detta utförs av Gubbdagiset och mattläggare.

Nytt förråd

Den gamla friggeboden var helt rutten och gick inte att använda. Vi har ersatt den med en ny.  Denna bod är isolerad och uppvärmd för att kunna nyttjas som förråd. Vi har även förberett så vi enkelt kan dra in vatten om det behovet uppstår i framtiden. Detta har utförts av Gubbdagiset.

Ny slänt mot fotbollsplan

Vi har tillsammans med Vägföreningen lagt rör och lagt igen diket mot fotbollsplan. Anledningen är att få en mindre lutande slänt som går att klippa med åkgräsklipparen. Tidigare var man tvungen att klippa med små gräsklippare vilket var mycket tidsödande.

Målning

Krabbegården behöver målas. Detta kommer att ske under våren/försommaren. Färg, mm är redan på plats så nu inväntar vi bara vårvärmen. Vi kommer att måla alla byggnader i anslutning till Krabbegården, dvs även garaget, förrådet och fotbollsboa. Räcker färgen målar vi även om kiosken i Korshamn. När det är dags att måla är du hjärtligt välkommen att komma ner och måla.

Inne i Krabbegården

Vi har vidtalat lite folk på Asperö om att ta fram hur Krabbegården ska se ut i framtiden interiört. Det handlar färgsättning, ljussättning, faciliteter, mm. Detta är på planeringsstadiet och samordnas med andra åtgärden i Krabbegården.

Köket

Vi har ju under lång tid önskat en uppdatering av köket. Nu börjar vi närma oss. För att kunna nyttja det fullt ut och kunna hyra ut till större arrangemang behöver ett antal kriterier uppfyllas utifrån myndigheternas krav. Planen är att bygga ut en liten del, typ 15 kvadratmeter på kortsidan mot Brännö. Denna del kommer att vara varuintag, beredning och förråd. Ritning är framme och en dialog med byggnadsnämnden ska inledas.

Själva köket kommer att vara ganska likt men vi kommer byta ut inredningen som tjänat ut samt komplettera med utrustning som klarar kraven från myndigheter.

Altan innegård

Vi vill höja däcket till samma nivå som dörrarna så att den är handikapanpassad. Detta innebär troligen helt nytt däck med nya bärlinor.

Altan väster

I samband med eventuell utbyggnad vill vi bygga ett nytt däck på nordvästsidan av Krabbegården, mot Brännö. Om detta blir verklighet öppnar vi även en dörr så man kan gå ut direkt från Krabbegården. Vi har under åren fått detta förslag många gånger och försöker nu förverkliga det.

Nytt soprum

Idag har vi problem med bla råttor när det blir mycket sopor i i dagens soprum. Vi vill gå ifrån säckar och istället använda kärl. Efter samråd med Vrångö Transport kommer vi att bygga ett mindre soprum på sydväggen av förrådet. Här kommer vi tillse att det finns plats för dels sopkärl samt viss möjlighet att källsortera. Det gamla soprummet kommer att finnas kvar och användas som förråd för utrustning som klarar uteklimat.

Vad kan jag som medlem hjälpa till med

Mycket har hänt och mycket är på gång. Vissa jobb görs av Gubbdagiset och vissa andra av olika entreprenörer. Dock kostar denna typ av upprustning en hel del pengar. Vi har under flera år fonderat pengar från donationer, Gåvoteckningar, lotterier, mm inför denna upprustning.

Asperö Fritid hoppas på ditt stöd även i framtiden för att kunna utveckla Krabbegården. Detta kan ske dels via Gåvoteckningar, köp av lotter, mm men även genom att delta på arbetsdagar. Ett exempel är målningen av gården, här behöver vi många som hjälper till, stora ytor på många ställen. Vi återkommer närmare när det är dags och hoppas på ditt deltagande.

Styrelsen

Asperö Fritid.