Upprop till alla på Asperö

                Asperö Januari 2023                      

Vi har ett uppseglande problem med att hitta styrelsemedlemmar och ledare till Asperö Fritid och Asperö Trevnad. Om vi inte löser detta blir konsekvensen att vi måste anpassa oss till de faktiska förutsättningarna och dra ner på verksamheten.

Asperö Fritid och Asperö Trevnad är till för alla på Asperö. Målet är att det ska finnas olika aktiviteter för alla oavsett ålder, men för att det skall hända behöver vi bli fler.

Båda föreningarna har fortsatt ordförande, kassör och sekreterare, men Asperö Fritid behöver 1–2 ytterligare styrelsemedlemmar och Asperö Trevnad minst 2 styrelsemedlemmar som kan hjälpa till med den operativa verksamheten.

Det behövs också folk som engagerar sig i de olika verksamheterna som tex badet, fotbollen, tennisen mm, men som inte behöver sitta i styrelsen. Du är också välkommen om du har idéer om ny verksamhet som du tycker saknas på Asperö.

Styrelsen i Asperö Trevnad har som främsta uppgift att driva uthyrning och underhåll av Krabbegården, här behöver vi förstärkning. Dessutom skall vi arbeta med att bygga upp aktiviteter mer inriktade icke idrottsaktiviteter såsom kulturella aktiviteter, pubquiz, föreläsningar, fester mm.

Föreningarna behöver också förstärkning när det gäller administration av Facebook och hemsidan.

De flesta har nog sett att Asperö Fritid har haft en del bra aktiviteter de senaste åren och det vore trist om vi inte kunde fortsätta på den kursen i båda föreningarna. Med lite ”nytt blod” skulle det kunna bli riktigt bra aktiviteter för både unga och gamla på Asperö.

Kontakta ordförande Anders Lindqvist och berätta vad du kan tänka dig att bidra med!  

Styrelsen