VIKTIG INFORMATION FRÅN SIMSKOLAN!

Hej alla barn och föräldrar!

Snart är det dags för årets simskola och i år gör jag mitt femte år ute på Asperö, vilket jag verkligen ser fram emot! Dessutom får jag sällskap av Klara Knutsson som simlärarassistent i sommar.

Jag har haft en regelbunden kontakt med Folkhälsomyndigheten, för att hålla mig uppdaterad om de senaste restriktionerna kring Covid-19. Via FHM har jag även gjort en riskbedömning kring deras mall, gällande ’evenemang och sammankomster’, och vidtagit nödvändiga åtgärder:

– Eleverna i varje grupp kommer att minimeras.

– Avståndet mellan lärare och elever hålls givetvis om så är möjligt, men vi understryker här att säkerheten för eleverna alltid kommer först.

– Handsprit kommer finnas att få mellan lektionerna och vid märkesförsäljning, där närkontakt sker.

– Vid prov för våra livräddarmärken kommer vissa moment att hanteras annorlunda, t ex stabilt sidoläge.

Den rådande pandemin medför även ett stort egenansvar för vårdnadshavare. Därmed ber vi er att vid minsta(!!) förkylningssymptom stanna hemma, för att minska smittspridningen.

Vi ses den 20/7, då vi som alltid kommer att starta upp med att presentera oss för varandra, och då samtliga elever kommer att delas in i sina grupper.

Simma lugnt och håll avstånd!

Med vänlig hälsning,

Michael, simlärare/livräddare