Vinnare Pussellotteri

Då var lotterna på pusslen slutsålda. Följande lotter utföll med vinst:

Sjöbod Gula Udden Grön lott Serie J Nr 37

Skärgårdsbåt Rosarandig lott Serie U Nr 52

Utsikt från Valen Lila lott Serie D Nr 23

Grattis till vinnarna. Kontakta Anders Lindqvist för vinstutdelning.