Information med anledning av Corona

Asperöbor

På uppmaning av och i samråd med Göteborgs Stad startar Asperö Fritid upp delar av verksamheten. Främst gäller det barn och ungdomsverksamhet. Specifikt just nu gäller det fotbollsskolan som startar 19 maj och simskolan som startar 20 juli där det från och med nu går att anmäla sig.

Göteborgs Stad ser detta så viktigt att man tom avsätter pengar där föreningar kan söka för att utöka främst barn och ungdomsverksamhet under sommaren.

Urklipp ur informationsbrev:

Effekterna av coronaviruset innebär att Göteborgs Stad via idrotts- och föreningsförvaltning och social resursförvaltning ser ett behov av att kraftsamla för att minska risken för social oro och förebygga våld i nära relationer. Föreningar och organisationer inom civilsamhället har nu möjlighet att söka bidrag för insatser som motverkar social oro, våld i nära relationer, stimulering i form av fritidsaktiviteter, läger och tillhandahållandet av mötesplatser för barn och unga under sommaren.

Vi kommer löpande analysera vad vi kan starta upp och följer riktlinjer från Göteborgs Stad och folkhälsomyndigheten. Ändras riktlinjerna agerar vi efter dom.