Välkommen till Asperö Fritid

Via menyrubriken Aktuellt kan du ta del av aktuell information från Asperö Fritid. Det kan handla om information från styrelsen, om vår verksamhet, om ändrade evenemang eller om intresseförfrågningar inför uppstart av nya aktiviteter.