Medborgarkontoret Västra Göteborg nära dig!

Göteborgs Stad ber oss vidarebefordra denna info

Vid fyra tillfällen under hösten kommer en samhällsvägledare från medborgarkontoret Västra Göteborg att finnas på Ö-punkten, träffpunkt för seniorer vid Styrsö Bratten, Brattenvägen 11,
Öbergska huset.

På det mobila medborgarkontoret kan du som bor i Södra skärgården ställa frågor, söka samhällsinformation och få hjälp med ansökningar av olika slag.

Vill du veta hur du kan få hjälp från hemtjänsten, hur du kan kontakta stadsdelens politiker, ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg eller förskoleplats för ditt barn m.m. kom till det mobila medborgarkontoret utan att boka tid första onsdagen i varje månad.

Välkommen!

Onsdag 4 september kl.13-15

Onsdag 2 oktober kl.13-15

Onsdag 6 november kl.13-15

Onsdag 4 december kl.13-15