Yoga på Asperö med Lena Holmén

Välkommen till Yoga i Krabbegården med Lena Holmén bjuder in till en  meditativ och grundande stund på mattan. Pris 120 Kr/tillfälle

Yoga på Asperö med Lena Holmén

Välkommen till Yoga i Krabbegården med Lena Holmén bjuder in till en  meditativ och grundande stund på mattan. Pris 120 Kr/tillfälle

Yoga på Asperö med Lena Holmén

Välkommen till Yoga i Krabbegården med Lena Holmén bjuder in till en  meditativ och grundande stund på mattan. Pris 120 Kr/tillfälle

Yoga på Asperö med Lena Holmén

Välkommen till Yoga i Krabbegården med Lena Holmén bjuder in till en  meditativ och grundande stund på mattan. Pris 120 Kr/tillfälle

Yoga på Asperö med Lena Holmén

Välkommen till Yoga i Krabbegården med Lena Holmén bjuder in till en  meditativ och grundande stund på mattan. Pris 120 Kr/tillfälle

Yoga på Asperö med Lena Holmén

Välkommen till Yoga i Krabbegården med Lena Holmén bjuder in till en  meditativ och grundande stund på mattan.
Pris 120 Kr/tillfälle

Yoga – Säsongsavslutning

Säsongsavslutning på vår Yoga i Krabbegården med yogalärarna/Asperöborna Sandra Pandevski och Lena Holmén.Sandra. Detta pass är 80 minuter.

Yoga

Välkommen till Yoga i Krabbegården med Sandra Pandevski som tar med dig på en energigivande dynamisk yoga.

Yoga

Välkommen till Yoga i Krabbegården med Lena Holmén som bjuder in till en  meditativ och grundande stund på mattan.