Sportlovshäng i Krabbegården

Under sportlovet vecka 7 kommer Asperö Fritid att ha öppet Krabbegården för ungdomar på eftermiddagarna. Här kommer finnas möjlighet till pingis, spel, ev film, mm.
Målgruppen är årskurs 6 och uppåt

Sportlovshäng i Krabbegården

Under sportlovet vecka 7 kommer Asperö Fritid att ha öppet Krabbegården för ungdomar på eftermiddagarna. Här kommer finnas möjlighet till pingis, spel, ev film, mm.
Målgruppen är årskurs 6 och uppåt

Sportlovshäng i Krabbegården

Under sportlovet vecka 7 kommer Asperö Fritid att ha öppet Krabbegården för ungdomar på eftermiddagarna. Här kommer finnas möjlighet till pingis, spel, ev film, mm.
Målgruppen är årskurs 6 och uppåt

Sportlovshäng i Krabbegården

Under sportlovet vecka 7 kommer Asperö Fritid att ha öppet Krabbegården för ungdomar på eftermiddagarna. Här kommer finnas möjlighet till pingis, spel, ev film, mm.
Målgruppen är årskurs 6 och uppåt

Sportlovshäng i Krabbegården

Under sportlovet vecka 7 kommer Asperö Fritid att ha öppet Krabbegården för ungdomar på eftermiddagarna. Här kommer finnas möjlighet till pingis, spel, ev film, mm.
Målgruppen är årskurs 6 och uppåt