Asperödialogen

Dags för Asperödialogen igen. Kom och tyck till. Asperödialogen är ett forum för frågor som rör alla på Asperö. Exempel på frågor som passar här är parkeringsfrågor i Saltholmen, kollektivtrafiken, återvinning, vägar och belysning, naturvård med mera.

Agendan är under uppbyggnad och kommer kompletteras efter hand. Har du frågor som du vill ta upp skickar du dem till info@asperofritid.se eller kontaktar Thomas Larsson på 0768705700 .

Agenda

18.00 – 18.45  Kretslopp & Vatten Information om Södra Skärgården med                                           möjlighet att ställa frågor.

18.45 – 19.10 Asperö By´s Samfällighet
19.10 – 19.35 Asperö Vägförening
19.35 – 19.50 Rivö Kultur
19.50 –

 

Vi bjuder på macka och kaffe

Välkomna

Asperöfika

Söndag den 29 mars bjuder Asperö Fritid
till fika klockan 14.00 i Krabbegården.
Här får du en möjlighet att lära känna öbor, få mer
information om Asperö, föreningslivet och dina
möjligheter att vara med i eller bidra till gemenskapen.
För att kunna planera inköp av fikabröd behöver vi veta
antalet som kommer. Vi ber dig därför fylla i anmälningslistan
i affären senast torsdagen den 25 mars eller skicka ett mejl till info@asperofritid.se.
Välkommen!
Asperö Fritid genom Annica och Evalena

Asperödialogen

Dags för Asperödialogen igen. Kom och tyck till. Asperödialogen är ett forum för frågor som rör alla på Asperö. Exempel på frågor passar här är parkeringsfrågor i Saltholmen, kollektivtrafiken, återvinning, naturvård med mera.

Det är fortfarande osäkert om vi kan genomföra detta möte på grund av Corona.

Agenda (Preliminär)
Öppen

Förslag på fler frågor mottages av Anders Lindqvist.

Asperödialogen – Inställt på grund av Corona

Vi tvingas ställa in även denna gång då vi inte vill bidra till smittspridning. I november hoppas vi kunna köra i någon form.

 

Dags för Asperödialogen igen. Kom och tyck till. Asperödialogen är ett forum för frågor som rör alla på Asperö. Exempel på frågor passar här är parkeringsfrågor i Saltholmen, kollektivtrafiken, återvinning, naturvård med mera.

I dagsläget är det oklart om vi kan genomföra detta möte på grund av Corona.

Agenda (Preliminär)
Mustaprojektet Status. Asperö By´s Samfällighet informerar
Elkabel över Asperö. Status. Asperö Vägförening informerar.

Förslag på fler frågor mottages av Anders Lindqvist.

Asperödialogen

Dags för Asperödialogen igen. Kom och tyck till. Asperödialogen är ett forum för frågor som rör alla på Asperö. Exempel på frågor passar här är parkeringsfrågor i Saltholmen, kollektivtrafiken, återvinning, naturvård med mera.

Agenda (Preliminär)
Mustaprojektet Status. Asperö By´s Samfällighet informerar
Elkabel över Asperö. Status. Asperö Vägförening informerar.

Förslag på fler frågor mottages av Anders Lindqvist.

 

Asperödialogen

Dags för Asperödialogen igen. Kom och tyck till. Asperödialogen är ett forum för frågor som rör alla på Asperö. Exempel på frågor passar här är parkeringsfrågor i Saltholmen, kollektivtrafiken, återvinning, naturvård med mera.

Agenda (Preliminär)
Mustaprojektet. Asperö By´s Samfällighet informerar
Elkabel över Asperö. Större grävjobb på gång. Asperö Vägförening informerar.

Förslag på fler frågor mottages av Anders Lindqvist.

Asperö Fritid bjuder på Korv & Bröd då många kanske kommer direkt från jobb.

Asperödialogen

Dags för Asperödialogen. Kom och tyck till.

Asperödialogen är ett forum för frågor som rör alla på Asperö. Exempel på frågor passar här är Parkeringsfrågor i Saltholmen, Kolletivtrafiken, Återvinning, mm.

Agenda

  • SSIS — Södra Skärgården i Samverkan
  • Asperödialogen — Former, mandat, mm
  • Resursgruppen – återrapportering och fortsatt diskussion
  • Mustaprojektet – Status
  • Asperö Norra – Hur kan vi framtidssäkra Asperö Norra med bla pontonbrygga

Vi bjuder på kaffe och macka

 

Välkomna