Årsmöte Asperö Trevnad och Asperö Fritid

Har du någon aktivitet som du tycker saknas på Asperö?

Bara nyfiken på vad Asperö Fritid och Asperö Trevnad är?

Planer och finansiering för utvecklingen av Krabbegården?

Kom och tyck till !!!

Nuvarande styrelse

Anders Lindqvist             Ordförande (står för omval på 1 år)

Martin Ståludd                Kassör (omval på 2 år)

Ia Lindqvist                     Sekreterare (omval på 2 år)

Lena Knutsson                Ledamot (omval på 2 år)

Robert Olsson                 Ledamot (vald ytterligare 1 år)

Stefan Carlson                Ledamot (omval på 2 år)

Vakant                             Ledamot (nyval på 1 år)

Förslag som ska behandlas på årsmötet ska vara skriftligen överlämnat till styrelsen eller via email: info@asperofritid.se senast den 11:e februari 2024.

Vill du ta del av årsmöteshandlingar innan årsmötet, maila till info@asperofritid.se eller kontakta någon i styrelsen.

Årsmöte

Välkommen på Årsmöte för Asperö Fritid och Asperö Trevnad

Hur får vi fler att engagera sig i föreningarna.

Planer och finansiering för utvecklingen av Krabbegården?

Har du någon aktivitet som du tycker saknas på Asperö?

Bara nyfiken på vad Asperö Fritid och Asperö Trevnad är?

Kom och tyck till !!!

Nuvarande styrelse

Anders Lindqvist            Ordförande (står för omval på 1 år)

Martin Ståludd                 Kassör (vald för ytterligare 1 år)

Ia Lindqvist                        Sekreterare (vald för ytterligare 1 år)

Ulf Sandström                  Ledamot (vakant, val på 2 år)

Karin Sandström            Ledamot (vakant, val på 2 år)

 

Förslag som ska behandlas på årsmötet ska vara skriftligen överlämnat till styrelsen eller via email: info@asperofritid.se senast den 15:e februari 2023.

Vill du ta del av dagordningen innan årsmötet, maila till info@asperofritid.se eller kontakta någon i styrelsen så får du dagordningen.