Arbetsdag på Slingan

På grund av vädret flyttas arbetsdagen till lördag 28 oktober. Samma förutsättningar gällande tid, verktyg, fika, mm.

Välkomna